فردوسی پور در آستانه ی بازداشت

درخواست حذف این مطلبمالک باشگاه نفت تهران، حمیدرضا جهانیان از فردوسی پور شکایت کرد. چندی پیش عادل فردوسی پور بخشی از برنامه 90 را به معرفی مالک باشگاه نفت اختصاص داد که شامل زندگی شخصی وی نیز میشد. همین موضوع شبب شد تا جهانیان علیه فردوسی پور شکایت کند.

حمیدرضا جهانیان در اینباره میگوید: برنام یتلوزیونی حق این را ندارد که به زندگی شخصی و حریم خصوصی افراد وارد شود. پیگیر این موضوع خواهم بود و کوتاه نمیایم.
وی همچنین افزود: تا به حال 2 بار برای فردوسی پور احضاریه فرستاد شده و او در دادسرا حاضر نشده است. احضاریه سوم نیز به زودی ارسال میشود و اگر فردوسی پور برای توضیحات در این خصوص حاضر نشود، حکم جلب وی توسط دادگاه صادر میشود.

منبع: مه ارسیان